fbpx
Loading...

IT Гимназия "Екзюпери" е наследник на философията, традициите, идеите и иновационните подходи в обучението и цялостното развитие на личността, датиращи от 1995 г. в Частно езиково училище „Малкият принц”

Кои сме ние?

Частна профилирана гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери" е създадена със Заповед на МОН РД 14-45/23.05.2001 г. ДВ бр. 59/ 03.07.2001 г.

В IT Гимназия "Екзюпери" е разработен най-новият технологичен профил на МОН, който съчетава учебния план на езикова и математическа гимназия с възможности за реализация и в двете направления: чуждоезиково и технологично.

Най-съвременното, модерно и адекватно на изискванията на технологичното развитие на обществото обучение;
Качествена общообразователна подготовка;
Профилиращи предмети: английски и немски език, информатика и информационни технологии;
Отлично обезпечена материална база за съвременен образователен процес;
Участия в международни проекти за културен обмен и учебни практики. 
На учениците се дава възможност да придобият знания за полагане на изпити за сертификатни нива по английски и немски език от В1, В2 до С1 спрямо Общата Европейска езикова рамка. По този начин перспективата за реализация в престижни международни университети е абсолютно постижима.
Обучението по информатика и информационни технологии е изпреварващо спрямо държавните стандарти с възможност за придобиване на международно сертифициране в областта на хардуера и компютърните мрежи към CompTIA и Cisco Academy, в областта на приложния софтуер към Microsoft  (на ниво Office Expert) и Adobe и в областта на програмирането към W3Schools и Microsoft.

Нашите ученици и техните родители, активно живеещи с динамиката на настоящето и със съзнанието за бъдещето, високо оценяват придобиването на езикова и технологична култура в новото информационно общество;
Ежегодният upgrade на компютърните системи и периферии, както и високо скоростният Internet, осигурен посредством широколентова оптична система за пренос на данни, удовлетворяват критериите за ефективна работа в Глобалната мрежа и ни прави училище без конкуренция;
Всички ученици, които се намират във всяка една точка на територията на училището, могат да използват и безжичната обвързаност за неограничен достъп до Internet.
Системата за родителски контрол "Електронен дневник" дава възможност на всеки родител да следи успеха и поведението на своето дете посредством Internet.
В Платформа за виртуално обучение има разработени учебни материали, които продължават учебния процес извън рамките на училищната сграда.Преподавателският екип е млад и амбициозен, намиращ баланс между традиционните и иновационни методи на обучение. Основна форма на обучение – диалог, като се дават шансове за собствено проучване и интерпретиране на вълнуващи учениците теми. Ежегодно гостуват учители – чужденци. 
96%
Личностен подход - отчитащ индивидуалните възможности и амбиции на всеки ученик
86%
Диференциран подход - работа в малки групи
96%
Работа в екип
98%
Компютърни умения и сертификатна подготовка
92%
Сертификатна подготовка за покриване на B1, B2 и C1 по Английски език
86%
Сертификатна подготовка за покриване на B1 и B2 по Немски език

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ


Нашите профилиращи предмети надграждат държавните стандарти и водят до международно признато сертифициране.

Немски език

Немски език

Общ брой часове:
1374 часа
/интензивно изучаване в VІІІ клас – 648 часа

Английски език

Английски език

Общ брой часове:
659 часа
/след ниво Intermediate/

Информатика

Информатика

Общ брой часове:
304 часа

Информационни технологии

Информационни технологии

Общ брой часове:
528 часа

Портфолио


Профилът на гимназията съчетава учебния план на езикова и математическа гимназия с възможности за реализация и в двете направления: чуждоезиково и технологично.

Нашата визия

Гимназия Екзюпери вижда своето утвърждаване като иновативна структура в средното образование, даваща нова чуждоезикова, технологична и личностна култура на младите хора за успешната им реализация като граждани на света.

Мисия

Гимназия Екзюпери е призвана да гради личности на успеха - интелигентни, високообразовани, мислещи, отговорни, адаптивни, способни да вземат решения и управляват своето бъдеще, да работят за каузата на един по-добър свят.

Традиции

В Гимназия Екзюпери възпитаваме в родолюбив дух, национално достойнство, съхраняване на традиции в контекста на транскултурологичната насоченост на личността. съхраняване на традиции в контекста на транскултурологичната насоченост на личността.

Технологии

В Гимназия Екзюпери има изградена система от модули за придобиване на технологична култура и управление на информацията чрез иновационни методи и техники на обучение.

Уникалност

В Гимназия Екзюпери е разработен най-новият технологичен профил на МОН, който съчетава учебния план на езикова и математическа гимназия с възможности за реализация и в двете направления: чуждоезиково и технологично.

Международни стандарти

Сертификатни нива по английски и немски език от В1, В2 до С1 спрямо Общата Европейска езикова рамка. Компютърни сертификати от CompTIA, Cisco Academy, Microsoft, Adobe Systems, W3Schools...

9
Випуска
12
Държави
73
Отличени
1245
Снимки от проекти

Алея на славата


Отличници и златни медалисти

Our Team - image

Сибила Иванова | Евро парламент

Master of Sience in Business Economics · Leuven, Belgium

Our Team - image

Николай Александров | Soft dev.

Royal Holloway - McS Mathematics of Cryptography and Communications

Our Team - image

Павел Василев | Engineer

Master of Electrical and Computer Engineering, Cornell University

Our Team - image

Орлин Станчев | Инженер

Преподавател и изследовател в Технически университет – Варна

Новини и събития


Интересни събития от живота на гимназията.

Нашите партньори и приятели


Щастието е невидимо за очите, защото само сърцето може да преживее радостта от близостта. Затова приятелството и любовта означават отговорност.

Client - image
Client - image
Client - image
Client - image

Професионални сертификати от Google https://t.co/V2rcjkvKS8

Връзка с нас


Най-добрата територия за разкриване на потенциални умения и възможности.

гр. Варна, ул. "Васил Друмев" 73

Phone: (+359) 52 300 514
Mobile: (+359) 52 302 926

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website:
// //