Loading...
ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ
"АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ"
На основание заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, срокът на въведените противоепидемични мерки се удължава до 12.04.2020 г. вкл. Вижте още
Toggle Bar
  admin@exupery.net  052 300 514