fbpx
Loading...
ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ
"АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ"
  admin@exupery.net  052 300 514

Предстоящи събития

 • 21 Ян
  Състезание "Аз и числата" - I-IV клас All Day

 • 23 Ян
  Олимпиада по математика 09:00 AM to 10:00 AM

  Общински кръг на олимпиада по математика - 5-7 клас

 • 23 Ян
  Общински кръг на олимпиада "Знам и мога" 09:00 AM to 09:45 AM

 • 23 Ян
  Академия за ефективно родителство 10:00 AM to 12:00 PM

 • 21 Ян - 23 Ян
 • 13 Фев - 26 Фев
 • 27 Фев - 17 Мар
 • 25 Мар - 26 Апр
 • 24 Апр - 07 Май
 • 24 Май - 16 Юни
 • 16 Юни - 16 Юни

Традиции

В Гимназия Екзюпери възпитаваме в родолюбив дух, национално достойнство, съхраняване на традиции в контекста на транскултурологичната насоченост на личността.

Мисия

Гимназия Екзюпери е призвана да гради личности на успеха - интелигентни, високообразовани, мислещи, отговорни, адаптивни, способни да вземат решения и управляват своето бъдеще, да работят за каузата на един по-добър свят.

Традиции

В Гимназия Екзюпери възпитаваме в родолюбив дух, национално достойнство, съхраняване на традиции в контекста на транскултурологичната насоченост на личността.

Технологии

В Гимназия Екзюпери има изградена система от модули за придобиване на технологична култура и управление на информацията чрез иновационните методи и техники на обучение.

Уникалност

Сертификационна програма, имплементирана в учебния процес създава уникалност на обучението в Гимназия Екзюпери. В часовете по информационни технологии са адаптирани 6 сертификационни системи с възможност за придобиване на 20 международно признати сертификата

Международни стандарти

Сертификатни нива по немски, испански, английски и език от В1, В2 до С1 спрямо Общата Европейска езикова рамка. Компютърни сертификати от Google, IBM, RICE University, University of Colorado и др.

Кои сме ние?

Частна профилирана гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери" е създадена със Заповед на МОН РД 14-45/23.05.2001 г. ДВ бр. 59/ 03.07.2001 г.

Профилът на гимназията дава възможности за реализация и в двете направления: чуждоезиково и технологично.

Най-съвременното, модерно и адекватно на изискванията на технологичното развитие на обществото обучение;
Качествена общообразователна подготовка;
Профилиращи предмети: немски/ испански, английски език, информатика и информационни технологии;
Отлично обезпечена материална база за съвременен образователен процес;
Участия в международни проекти за културен обмен и учебни практики. 
На учениците се дава възможност да придобият знания за полагане на изпити за сертификатни нива по английски и немски език от В1, В2 до С1 спрямо Общата Европейска езикова рамка. По този начин перспективата за реализация в престижни международни университети е абсолютно постижима.
Обучението по информатика и информационни технологии е изпреварващо спрямо държавните стандарти с възможност за придобиване на международно сертифициране. В часовете по информатика гимназистите се подготвят за участия в регионални и национални състезания, както и W3C сертифициране по HTML и JavaScript. В часовете по информационни технологии гимназистите работят по 6 сертификационни системи с възможност за придобиване на 20 международно признати сертификата от Google, IBM, RICE University, University of Colorado и др.
Нашите ученици и техните родители, активно живеещи с динамиката на настоящето и със съзнанието за бъдещето, високо оценяват придобиването на езикова и технологична култура в новото информационно общество;
Ежегодният upgrade на компютърните системи и периферии, както и високо скоростният Internet, осигурен посредством широколентова оптична система за пренос на данни, удовлетворяват критериите за ефективна работа в Глобалната мрежа и ни прави училище без конкуренция;
Всички ученици, които се намират във всяка една точка на територията на училището, могат да използват и безжичната обвързаност за неограничен достъп до Internet.
Системата за родителски контрол "Електронен дневник" дава възможност на всеки родител да следи успеха и поведението на своето дете посредством Internet.
В Платформа за виртуално обучение има разработени учебни материали, които продължават учебния процес извън рамките на училищната сграда.Преподавателският екип е млад и амбициозен, намиращ баланс между традиционните и иновативните методи на обучение. Основна форма на обучение – диалог, като се дават шансове за собствено проучване и интерпретиране на вълнуващи учениците теми. Ежегодно гостуват учители – чужденци. 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ


Нашите профилиращи предмети надграждат държавните стандарти и водят до международно признато сертифициране.

Немски език

Немски език

Общ брой часове:
1374 часа
/интензивно изучаване в VІІІ клас – 648 часа/

Английски език

Английски език

Общ брой часове:
659 часа
/след ниво Intermediate/

Информатика

Информатика

Общ брой часове:
304 часа

Информационни технологии

Информационни технологии

Общ брой часове:
528 часа

Алея на славата


Отличници и златни медалисти

Our Team - image

Сибила Иванова | Евро парламент

Master of Sience in Business Economics · Leuven, Belgium

Our Team - image

Николай Александров | Soft dev.

Royal Holloway - McS Mathematics of Cryptography and Communications

Our Team - image

Павел Василев | Engineer

Master of Electrical and Computer Engineering, Cornell University

Our Team - image

Орлин Станчев | Инженер

Преподавател и изследовател в Технически университет – Варна

Вижте още

// //